Merlí Sapere Aude Premi Endimaris 2021

with No hi ha comentaris

Merlí Sapere Aude

Premi Endimaris 2021

 

Hector Lozano i Menna Fité, creador i director respectivament de la sèrie ‘Merlí, Sapere Aude’ seran a Sitges per rebre el Premi Endimaris Sitges.

La Mostra de Cinema LGTBIQ+ de Sitges no és un certamen competitiu, però l’organització ha considerat necessari fer un reconeixement a alguna producció audiovisual que hagi fet una aportació important a la visibilitat LGTBIQ+ a través del cinema o la televisió. En aquest cas la sèrie Merlí Sapere Aude, és un clar exemple a seguir per a conscienciar a la població i normalitzar moltes de les situacions que pateix actualment la comunitat LGTBIQ+ i tracta temes tan importants com el virus del VIH, que avui en dia encara continua sent un estigma. L’entrega del premi es realitzarà el proper dijous, 1 de juliol durant la sessió de cloenda de la Mostra.

Merlí Sapere Aude

Premio Endimaris 2021

 

Hector Lozano y Menna Fité, creador y director respectivamente de la serie ‘Merlí, Sapere Aude’ serán en Sitges para recibir el Premio Endimari Sitges.

La Muestra de Cine LGTBIQ + de Sitges no es un certamen competitivo, pero la organización ha considerado necesario hacer un reconocimiento a alguna producción audiovisual que haya hecho una aportación importante a la visibilidad LGTBIQ + a través del cine o la televisión. En este caso la serie ‘Merlí Sapere Aude’, es un claro ejemplo a seguir para concienciar a la población y normalizar muchas de las situaciones que sufre actualmente la comunidad LGTBIQ + y trata temas tan importantes como el virus del VIH, que hoy en día todavía sigue siendo un estigma. La entrega del premio se realizará el próximo jueves, 1 de julio durante la sesión de clausura de la Muestra.

Merlí Sapere Aude

Endimaris Award 2021

 

Hector Lozano and Menna Fité, creator and director respectively of the series ‘Merlí, Sapere Aude’ will be in Sitges to receive the Endimaris Sitges Award.

The Sitges LGBTIQ+ Film Festival is not a competitive event, but the organization has considered it is necessary to recognize an audiovisual production that has made an important contribution to LGBTIQ+ visibility through film or television. In this case, the series ‘Merlí Sapere Aude’ is a clear example to follow to raise awareness and normalize many of the situations currently facing the LGBTIQ+ community and addresses issues as important as the HIV virus, which today it is still a stigma. The award ceremony will take place next Thursday, July 1 during the closing session of the Festival.