Descobreix Sitges amb la Mostra Endimaris

Sitges és color. Millor dit: Sitges són molt colors. Sitges és llibertat. Tothom hi és benvingut. I això és així des de fa molts anys. Per aquest motiu, la nostra vila és una de les principals destinacions turístiques del món per a la comunitat LGTBIQ+.

Tant fa quina sigui la teva edat, així com el teu origen: aquí l’ambient és especial i únic, cosmopolita i tolerant, divertit i desenfadat.

Sitges aposta fermament per la cultura adreçada al col·lectiu LGTBIQ+ d’arreu del Món. Aprofita la Mostra de Cinema LGTBIQ+ “Endimaris Sitges” i gaudeix d’uns dies d’estança a Sitges.

Gaudeix, alhora, de les seves platges, dels hotels, dels museus, del comerç local, els bars i els restaurants, que són incomparables.
No tens excusa! No t’ho pots perdre!

Web oficial de Turisme de Sitges www.sitgesanytime.com

Descubre Sitges con la Muestra Endimaris

Sitges es color. Mejor dicho: Sitges son muchos colores. Sitges es libertad. Todo el mundo es bienvenido. Y esto es así desde hace mucho años. Por eso nuestro pueblo es uno de los principales destinos turísticos del mundo para la comunidad LGTBIQ+.

Da igual tu edad o tu lugar de origen: aquí el ambiente es especial y único, cosmopolita y tolerante, divertido y desenfadado.

Sitges apuesta firmemente por la cultura dirigida al colectivo LGTBIQ+ de todo el Mundo. Aprovecha la Muestra de Cine LGTBIQ+ “Endimaris Sitges” y disfruta de unos días de estancia en Sitges.

Disfruta, también, de sus playas, sus hoteles, sus museos, su comercio local, sus bares y restaurantes, que son incomparables.
¡No tienes excusas! ¡No te lo puedes perder!

Web oficial de Turismo de Sitges www.sitgesanytime.com

Discover Sitges with  Endimaris Film Festival

Sitges is colour. Or better said: Sitges is lots of colours. Sitges means freedom. Everyone is welcome. And it has been like this for a long time. That is why our town is one of the world’s leading tourist destinations for the LGBTIQ+ community.

No matter what age you are, or where do you come from, the atmosphere here is special and unique, cosmopolitan and tolerant, fun and relaxed.

Sitges is firmly committed to the culture aimed at the LGBTIQ+ community around the world. Come and enjoy the LGBTIQ+ Film Festival “Endimaris Sitges”, and spend a few days in Sitges and also enjoy what the town has to offer.

In addition, enjoy its beaches, hotels, museums, shops, bars and restaurants. They are incomparable.
No excuses at all! Don’t miss a thing!

Official Tourism Sitges Website www.sitgesanytime.com