El millor cinema LGTBIQ+ es podrà veure a la Mostra Endimaris Sitges

with No hi ha comentaris

El millor cinema LGTBIQ+ es podrà veure a la Mostra Endimaris Sitges

El Cinema Prado de Sitges acollirà la I Mostra de Cinema LGTBIQ+ Endimaris Sitges, que tindrà lloc del 24 de juny a l’1 de juliol. Cineclub Sitges i l’Associació Colors Sitges Link organitzen aquest esdeveniment amb l’objectiu de donar més visibilitat a la comunitat LGTBIQ+ a través del cinema. A més les sessions es complementaran amb una sèrie de col·loquis i presentacions per debatre diversos temes que plantegen les pel·lícules i donar veu al públic assistent que podran interactuar amb els convidats.

El director Marc Ferrer serà a Sitges per presentar ‘¡Corten!’ Un explosiu còctel giallo i queer, que es va poder veure a la darrera edició del D’A Film Festival i que serà l’encarregada de donar el tret de sortida a la mostra el proper dijous, 24 de juny. ‘¡Corten!’ també es podrà veure el diumenge, 27 de juny en una sessió especial amb la presència de La Prohibida, protagonista de la pel·lícula que també serà la convidada especial de la “Summer Colors Party’ organitzada per Colors Sitges Link.

Un dels plats forts de la mostra serà la producció britànica ‘Supernova’ del realitzador Harry Macqueen i protagonitzada per Colin Firth i Stanley Tucci. Els dos actors ens ofereixen unes interpretacions magistrals en una historia forta, sorprenent i molt emotiva. El film que va formar part de la secció oficial del darrer Festival de Sant Sebastià es podrà veure dissabte, 26 de juny.

La Mostra Endimaris Sitges també explorarà un tema impactant que ens planteja el film ‘Now you are a Woman’ de la directora Alba Muñoz, que ens presenta la historia de Gerald Hayo, activista i supervivent d’una de les pràctiques més extremes en contra de les dones lesbianes: La Violació correctiva.

La situació de comunitat LGTBIQ+ dins del cossos de seguretat i la policia també es posarà a debat amb la projecció del film ‘Poppy Field’. Una producció romanesa guanyadora del premi Talents, a la darrera edició del D’A Film Festival i que ens presenta la història d’un policia que manté la seva sexualitat en secret i ha d’intervenir quan un grup homòfob ultranacionalista ataca als assistents de la projecció d’una pel·lícula queer.
La mostra també comptarà amb una sessió dedicada al cinema LGTBIQ+ asiàtic amb la col·laboració de CINEASIA que presentarà el film ‘Suk-Suk’. Aquesta producció de Hong Kong ens mostra la història d’amor entre dos pares de família de 70 anys que es retroben i decideixen deixar d’amagar la seva identitat sexual i començar una nova vida junts.

Endimaris Sitges també projectarà dos musicals enregistrats al West End de Londres i que han fet un breu recorregut per les pantalles de cinemes internacionals. La producció de l’Adelphi Theatre de Londres de ‘Kinky Boots’ amb música de Cindi Lauper i ‘Everybody’s talking about Jamie’ enregistrat al Apollo Theatre de la capital britànica.

‘Stonewall’ de Roland Emmerich, ‘Lola vers la mer’ del realitzador belga Laurent Micheli, la premiada producció brasilera ‘Tinta Bruta’ i l’espanyola ‘Grimsey’ son altres produccions que es podran veure a la Mostra Endimaris Sitges.

La mostra finalitzarà el dijous, 1 de juliol amb la projecció de ‘Cicada’, una producció nord americana, que ens presenta a un jove bisexual que ha d’enfrontar-se a les seves pors davant del sentiments que té per un altre home. El film va obtenir la Menció honorable al New York’s LGBT Film Festival, el premi del jurat al Out Film CT i el premi del públic al Oslo/Fusion International Film Festival.

Tot i que la Mostra de Cinema Endimaris Sitges no és un certamen competitiu amb un palmarès, sí que s’ha creat el Premi Endimaris Sitges per fer un reconeixement a aquelles produccions audiovisuals que hagin fet una aportació important a la visibilitat de la comunitat LGTBIQ+ a través del cinema o la televisió. Aquest any recolliran el primer premi Endimaris Sitges Hector Lozano i Menna Fité creador i director respectivament de la sèrie ‘Merlí’ i ‘Merlí Sapere Aude’ . Dues sèries que es converteixen en un bon exemple a seguir per a conscienciar a la població i normalitzar moltes de les situacions que pateix actualment la comunitat LGTBIQ+ i tracta temes tan importants com el virus del VIH, que avui en dia encara continua sent un estigma. L’entrega del premi es realitzarà el proper dijous, 1 de juliol durant la sessió de cloenda de la Mostra.

Les entrades es podran adquirir a partir del 10 de juny al web: www.endimarissitges.com o a les taquilles del Cinema Prado de Sitges.

Sitges Endimaris compta amb el suport de l’Ajuntament de Sitges, Sitges Anytime, Casino Prado Suburense i la col·laboració de Queenz, Geido Cosmètics, Caves Llopart i la Vinoteca Perbacco. A més compta amb altres col·laboradors com el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, CineAsia, D’A Film Festival, LesGaiCineMad, Zinentiendo, Museus de Sitges, La Cañateca Sitges, i la Companyia Double A de l’ IAB.

El mejor cine LGTBIQ+ se podrá ver en la Mostra Endimaris Sitges

El Cine Prado de Sitges acogerá la I Muestra de Cine LGTBIQ + Endimari Sitges, que tendrá lugar del 24 de junio al 1 de julio. Cineclub Sitges y la Asociación Colores Sitges Link organizan este evento con el objetivo de dar más visibilidad a la comunidad LGTBIQ + a través del cine. Además las sesiones se complementarán con una serie de coloquios y presentaciones para debatir diversos temas que plantean las películas y dar voz al público asistente que podrán interactuar con los invitados.

El director Marc Ferrer será en Sitges para presentar ‘¡Corten!’ Un explosivo cóctel giallo y queer, que se pudo ver en la última edición del D’A Film Festival y que será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la muestra el próximo jueves, 24 de junio. ‘¡Corten!’ también se podrá ver el domingo, 27 de junio en una sesión especial con la presencia de La Prohibida, protagonista de la película que también será la invitada especial de la “Summer Colores Party ‘organizada por Colores Sitges Link.

Uno de los platos fuertes de la muestra será la producción británica ‘Supernova’ del realizador Harry Macqueen y protagonizada por Colin Firth y Stanley Tucci. Los dos actores nos ofrecen unas interpretaciones magistrales en una historia fuerte, sorprendente y muy emotiva. El filme que formó parte de la sección oficial del último Festival de San Sebastián se podrá ver el sábado, 26 de junio.

La Muestra Endimari Sitges también explorará un tema impactante que nos plantea el film ‘Now you are a Woman’ de la directora Alba Muñoz, que nos presenta la historia de Gerald Hayo, activista y sobreviviente de una de las prácticas más extremas en contra de las mujeres lesbianas: La Violación correctiva.

La situación de comunidad LGTBIQ + dentro de los cuerpos de seguridad y la policía también se pondrá a debate con la proyección del film ‘Poppy Field’. Una producción rumana ganadora del premio Talentos, en la última edición del D’A Film Festival y que nos presenta la historia de un policía que mantiene su sexualidad en secreto y debe intervenir cuando un grupo homófobo ultranacionalista ataca a los asistentes de la proyección de una película queer.

La muestra también contará con una sesión dedicada al cine LGTBIQ + asiático con la colaboración de CINEASIA que presentará el film ‘Suk-Suk’. Esta producción de Hong Kong nos muestra la historia de amor entre dos padres de familia de 70 años que se reencuentran y deciden dejar de esconder su identidad sexual y comenzar una nueva vida juntos.

Endimari Sitges también proyectará dos musicales registrados en el West End de Londres y que han hecho un breve recorrido por las pantallas de cines internacionales. La producción del Adelphi Theatre de Londres de ‘Kinky Boots’ con música de Cindi Lauper y ‘Everybody’ s talking about Jamie ‘grabado en el Apollo Theatre de la capital británica.

‘Stonewall’ de Roland Emmerich, ‘Lola hacia la mer’ del realizador belga Laurent Micheli, la premiada producción brasileña ‘Tinta Sucia’ y la española ‘Grímsey’ son otras producciones que se podrán ver en la Muestra Endimari Sitges.

La muestra finalizará el jueves, 1 de julio con la proyección de ‘Cicada’, una producción norteamericana, que nos presenta a un joven bisexual que debe enfrentarse a sus miedos ante el sentimientos que tiene por otro hombre. El film obtuvo la Mención honorable al New York ‘s LGBT Film Festival, el premio del jurado al Out Film CT y el premio del público en Oslo / Fusion International Film Festival.

Aunque la Muestra de Cine Endimari Sitges no es un certamen competitivo con un palmarés, sí que se ha creado el Premio Endimari Sitges para hacer un reconocimiento a aquellas producciones audiovisuales que hayan hecho una aportación importante a la visibilidad de la comunidad LGTBIQ + a través del cine o la televisión. Este año recogerán el primer premio Endimari Sitges Hector Lozano y Menna Fité creador y director respectivamente de la serie ‘Merlín’ y ‘Merlín Sapere Aude’. Dos series que se convierten en un buen ejemplo a seguir para concienciar a la población y normalizar muchas de las situaciones que sufre actualmente la comunidad LGTBIQ + y trata temas tan importantes como el virus del VIH, que hoy en día todavía sigue siendo un estigma. La entrega del premio se realizará el próximo jueves, 1 de julio durante la sesión de clausura de la Muestra.

Las entradas se podrán adquirir a partir del 10 de junio en la web: www.endimarissitges.com o en las taquillas del Cine Prado de Sitges.

Sitges Endimari cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sitges, Sitges Anytime, Casino Prado Suburense y la colaboración de Queenz, Geido Cosméticos, Cavas Llopart y la Vinoteca Perbacco. Además cuenta con otros colaboradores como el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, CineAsia, DE A Film Festival, LesGaiCineMad, Zinentiendo, Museos de Sitges, La Cañateca Sitges, y la Compañía Double A de la IAB.

The Best LGBTIQ+ Movies will be screened at the Mostra Endimaris Sitges

The Prado Cinema in Sitges will host the 1st LGBTIQ+ Endimaris Sitges Film Festival, which will take place from 24 June to 1 July. Cineclub Sitges and the Associació Colors Sitges Link are organizing this event with the aim of giving more visibility to the LGBTIQ+ community through cinema. In addition, the sessions will be complemented by a series of post-screenings and presentations to discuss various topics raised by the films and give a voice to the audience who will be able to interact with the guests.

Director Marc Ferrer will be in Sitges to present ‘¡Corten!’ An explosive giallo and queer cocktail, which was seen at the last edition of the D’A Film Festival and will be the movie that will open de festival next Thursday, June 24. ‘Corten!’ can also be seen on Sunday, June 27 in a special session with the presence of La Prohibida, protagonist of the film who will also be the special guest of the ‘Colors Summer Party’ organized by Colors Sitges Link.

One of the highlights of the show will be the British production ‘Supernova’ by director Harry Macqueen and starring Colin Firth and Stanley Tucci. The two actors offer us masterful performances in a strong, surprising and very emotional story. The film that was part of the official section of the last San Sebastian Festival can be seen on Saturday, June 26th.

The Mostra Endimaris Sitges will also explore a shocking theme posed by the film ‘Now you are a Woman’ by director Alba Muñoz, which presents the story of Gerald Hayo, activist and survivor of one of the most extreme practices against lesbian women: Corrective Rape.

The situation of LGBTIQ+ community within the security forces and the police will also be debated with the screening of the film ‘Poppy Field’. A Romanian production that won the Talents award, at the last edition of the D’A Film Festival and that presents the story of a policeman who keeps his sexuality secret and must intervene when an ultranationalist homophobic group attacks the audience at the screening of a queer film.

The festival will also feature a session dedicated to Asian LGBTIQ+ cinema in collaboration with CINEASIA which will present the film ‘Suk-Suk’. This Hong Kong production shows us the love story between two 70-year-old parents who reunite and decide to stop hiding their sexual identity and start a new life together.

Endimaris Sitges will also screen two musicals recorded in the West End of London and which have been screened at many international cinemas. London’s Adelphi Theater production of ‘Kinky Boots’ with music by Cindi Lauper and ‘Everybody’s talking about Jamie’ recorded at the Apollo Theater in the British capital.

‘Stonewall’ by Roland Emmerich, ‘Lola vers la mer’ by Belgian director Laurent Micheli, the award-winning Brazilian production ‘Tinta Bruta’ and the Spanish ‘Grimsey’ are other productions that can be seen at the Mostra Endimaris Sitges.

The show will end on Thursday, July 1 with the screening of ‘Cicada’, an American production, which introduces us to a bisexual young man who has to face the fears he has of the feelings for another man. The film received the Honorable Mention at New York’s LGBT Film Festival, the Jury Award at the Out Film CT and the Audience Award at the Oslo / Fusion International Film Festival.

Although the Endimaris Sitges Film Festival is not a competitive event with no official section prizes, the Endimaris Sitges Award has been created to recognize those audiovisual productions that have made an important contribution to the visibility of the LGBTIQ+ community. through film or television. This year Hector Lozano and Menna Fité creator and director respectively of the series ‘Merlí’ and ‘Merlí Sapere Aude will receive  the first Endimaris Sitges award’. Two series that become a good example to follow to raise awareness and normalize many of the situations currently facing the LGBTIQ+ community and address issues as important as the HIV virus, which today still remains a stigma. The award ceremony will take place next Thursday, July 1 during the closing session of the festival.

Tickets can be purchased from June 10 on the web: www.endimarissitges.com or at the box office of the Cinema Prado in Sitges.

Sitges Endimaris has the support of Sitges City Council, Sitges Anytime, Casino Prado Suburense and the collaboration of Queenz, Geido Cosmetics, Caves Llopart and Vinoteca Perbacco. It also has other collaborators such as the Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia, CineAsia, D’A Film Festival, LesGaiCineMad, Zinentiendo, Sitges Museums, La Cañateca Sitges, and the Double A Company of the IAB.