Drag Race España

Premi Endimaris 2023

 

Drag Race España protagonitzarà la gala d’inauguració de la 3a edició de la Mostra de cinema LGTBIQ+ Endimaris Sitges, on rebrà el Premi Endimaris 2023 categoria televisió. El premi té com a objectiu donar un reconeixement a aquells programes de televisió o sèries que hagin destacat per la seva aportació a donar més visibilitat del col·lectiu LGTBIQ+. La direcció d´Endimaris Sitges considera que Drag Race Espanya és un gran exemple de diversitat, igualtat i tolerància, uns valors que es mostren a través de les històries que ens comparteixen les reines participants a través de les seves vivències i que demostren la importància en la lluita contra la lgtbfòbia i en favor de la igualtat, el respecte i la tolerància. 

 La gala tindrà lloc al Cinema Prado de Sitges el proper divendres, 3 de novembre a les 19.30h i comptarà amb la presència de Lola Ibarreta, directora de la 3a temporada de Drag Race Espanya i Francisco de Torres Redondo, delegat de continguts d’atresplayer i flooxer . Tots dos seran els encarregats de recollir el premi en nom de tot l’equip que fa possible el programa. 

 Drag Race España’ està produït per Atresmedia Televisió i World of Wonder en col·laboració amb Buendía Estudios. L’acord va ser negociat per Passion Distribution. 

 Supremme De Luxe és la presentadora del concurs, on Javier Calvo, Javier Ambrossi i Ana Locking han exercit de jutges fixos fins ara. Hi ha dotze reines del drag que han de demostrar el seu talent en desafiaments de costura, ball, interpretació o imitació de personatges famosos per lluitar per la corona, un premi en metàl·lic de 30.000 euros i el títol de ‘Superestrella Drag Espanyola’

 

Drag Race España

Premio Endimaris 2023

 

Drag Race España protagonizará la gala de inauguración de la 3ª edición de la Muestra de cine LGTBIQ+ Endimaris Sitges, donde recibirá el Premio Endimaris 2023 categoría televisión. El premio tiene como objetivo dar un reconocimiento a aquellos programas de televisión o series que hayan destacado por su aportación a dar una mayor visibilidad del colectivo LGTBIQ+. La dirección de Endimaris Sitges considera que Drag Race España es un gran ejemplo de diversidad, igualdad y tolerancia, unos valores que se muestran a través de las historias que nos comparten las reinas participantes a través de sus vivencias y que demuestran la importancia en la lucha contra la lgtbfobia y en favor de la igualdad, el respeto y la tolerancia.

 La gala tendrá lugar el Cine Prado de Sitges el próximo viernes, 3 de noviembre a las 19.30h y contará con la presencia de Lola Ibarreta, directora de la 3ª temporada de Drag Race España y Francisco de Torres Redondo, delegado de contenidos de atresplayer y flooxer. Ambos serán los encargados de recoger el premio en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. 

 Drag Race España’ está producido por Atresmedia Televisión y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios. El acuerdo fue negociado por Passion Distribution.

 Supremme De Luxe es la presentadora del concurso, en el que Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking han ejercido de jueces fijos hasta el momento. En él, doce reinas del drag tienen que demostrar su talento en desafíos de costura, baile, interpretación o imitación de personajes famosos para luchar por la corona, un premio en metálico de 30.000 euros y el título de ‘Superestrella Drag Española’.

 

Drag Race Spain

Endimaris Award 2023

 

Drag Race Spain will star in the opening gala of the 3rd edition of the Endimaris Sitges LGTBIQ+ Film Festival, where the program will receive the Endimaris 2023 Television Category Award. The award wants to recognize those television programs or series that have stood out for their contribution to giving greater visibility to the LGTBIQ+ comunity. The management of Endimaris Sitges considers that Drag Race Spain is a great example of diversity, equality and tolerance, values that are shown through the stories that the participating queens share with us through their experiences and that demonstrate the importance in the fight. against lgtbphobia and in favor of equality, respect and tolerance.

The gala will take place at the Prado Cinema in Sitges next Friday, November 3rd at 7:30 p.m. and will be attended by Lola Ibarreta, director of the 3rd season of Drag Race Spain and Francisco de Torres Redondo,  Content Delegate of atresplayer/Flooxer . Both will be in charge of collecting the award on behalf of the entire team that makes the program possible.

Drag Race España’ is produced by Atresmedia Televisión and World of Wonder in collaboration with Buendía Estudios. The deal was negotiated by Passion Distribution.

Supremme De Luxe is the presenter of the contest, in which Javier Calvo, Javier Ambrossi and Ana Locking have served as permanent judges until now. In it, twelve drag queens have to demonstrate their talent in sewing, dancing, acting or imitating famous people challenges to fight for the crown, a cash prize of 30,000 euros and the title of ‘Spanish Drag Superstar’