Maricón Perdido

Premi Endimaris 2022

Creada i escrita per Bob Pop i dirigida per Alejandro Marín, ‘Maricón Perdido’ és una ficció lliurement inspirada en la vida de l’escriptor.

‘Maricón perdido’ és una sèrie original de TNT produïda per El Terrat (The Mediapro Studio) per a WarnerMedia.

La sèrie completa està disponible en vídeo sota demanda a TNT Now i a HBO Max.

El protagonista és un noi de poble que mira de buscar una identitat pròpia i que l’espectador anirà trobant en diverses etapes de la seva vida: els anys vuitanta, quan és un adolescent amb sobrepès i aficionat als musicals; el període de descobriment durant la seva etapa d’estudiant a Madrid, i finalment el present, on l’espectador ja el trobarà convertit en escriptor. La Mostra de Cinema LGTBIQ+ Endimaris Sitges vol reconèixer la important aportació que fa la sèrie i el seu creador Bob Pop a la visibilitat del col·lectiu LGTBIQ+ amb el Premi Endimaris Sitges 2022.

L’entrega del premi es realitzarà el proper divendres, 20 de maig durant la sessió d’inauguració de la Mostra.

Maricón Perdido

Premio Endimaris 2021

Creada y escrita por Bob Pop y dirigida por Alejandro Marín, ‘Maricón Perdido’ es una ficción libremente inspirada en la propia vida del escritor.

‘Maricón perdido’ es una serie original de TNT producida por El Terrat (The Mediapro Studio) para WarnerMedia.

La serie completa está disponible en video bajo demanda en TNT Now y en HBO Max.

El protagonista es un chico de pueblo que trata de buscar una identidad propia y al que el espectador irá encontrando en diversas etapas de su vida: los años ochenta, cuando es un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales; el periodo de descubrimiento durante su etapa de estudiante en Madrid, y finalmente el presente, donde el espectador lo encontrará convertido ya en escritor. La Muestra de Cine LGTBIQ+ Endimaris Sitges quiere reconocer la importante aportación que hace la serie y su creador Bob Pop a la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ con el Premio Endimaris Sitges 2022.

La entrega del premio se realizará el próximo viernes, 20 de mayo durante la sesión de inauguración de la Muestra.

Maricón Perdido

Endimaris Award 2022

Created and written by Bob Pop and directed by Alejandro Marín, ‘Maricón Perdido’ is a fiction freely inspired by the writer’s own life.

‘Maricón Perdido’ is a TNT original series produced by El Terrat (The Mediapro Studio) for WarnerMedia.

The entire series is available on video on demand on TNT Now and on HBO Max.

The protagonist is a town boy who tries to find his own identity and whom the viewer will encounter at various stages of his life: the eighties, when he is an overweight teenager and a fan of musicals; the period of discovery of him during his student stage in Madrid, and finally the present, where the viewer will find him already converted into a writer. The Endimaris Sitges LGBTIQ + Film Festival wants to recognize the important contribution that the series and its creator Bob Pop make to the visibility of the LGBTIQ + collective with the Endimaris Sitges 2022 Award.

The award ceremony will take place next Friday, 20th May during the opening session of the Festival.