Sin ti no puedo

Direcció: Chus Gutiérrez

Espanya | 2022 | 89 min | VO 

| Espanyol

David és un alt executiu que té una vida tranquil·la amb la seva parella Álex, un fornit monitor de gimnàs. Aquest sempre ha volgut ser pare i sovint pensa quines opcions té al seu abast: adopció o ventre de lloguer? Encara que el seu ric xicot no vol ni sentir a parlar de l’assumpte. Tot segueix el seu curs fins que apareix a casa seva la germana de David, amb qui va deixar de parlar després d’un succés del passat, que guarden en secret. Ella va ser drogoaddicta i en una distracció va provocar l’incendi que va acabar amb la vida dels seus pares. Per això, va ser condemnada a 6 anys de presó, malgrat els esforços d’Ángel, advocat i ex novio de David, per aconseguir la seva innocència. Ara està neta i decidida a recuperar l’única família que té: el seu germà David. I serà capaç de fer qualsevol cosa perquè el seu germà la torni a acceptar al seu costat.

Guió: Frank Ariza y Alicia Luna

Repartiment: Maite Perroni, Mauricio Ochmann, Alfonso Bassave

Contacte: Filmax

PREMIS I FESTIVALS:

25º Festival de Málaga

Sin ti no puedo

Dirección: Chus Gutiérrez

España | 2022 | 89 min | VO

| Español

David es un alto ejecutivo que tiene una tranquila vida junto a su pareja Álex, un fornido monitor de gimnasio. Este siempre ha querido ser padre y a menudo piensa qué opciones tiene a su alcance: ¿Adopción o vientre de alquiler? Aunque su rico novio no quiere ni oír hablar del asunto. Todo sigue su curso hasta que aparece en su casa la hermana de David, con la que dejó de hablar tras un suceso del pasado, que guardan en secreto. Ella fue drogadicta y en un descuido provocó el incendio que acabó con la vida de sus padres. Por ello fue condenada a 6 años de cárcel, a pesar de los esfuerzos de Ángel, abogado y ex novio de David, por conseguir su inocencia. Ahora está limpia y decidida a recuperar la única familia que tiene: su hermano David. Y será capaz de hacer cualquier cosa para que su hermano vuelva a aceptarla a su lado.

Guión: Frank Ariza y Alicia Luna

Reparto: Maite Perroni, Mauricio Ochmann, Alfonso Bassave

Contacto: Filmax

FESTIVALES Y PREMIOS:

25º Festival de Málaga

Sin ti no puedo

Director: Chus Gutiérrez

Spain | 2022 | 89 min | VO

| Spanish

David, a top executive who has a quiet life with his partner Álex, a burly gym instructor. He has always wanted to be a father and often thinks what options are available to him: Adoption or surrogate mother? Although his rich boyfriend doesn’t even want to hear about it. Everything follows its course until David’s sister shows up at his house with whom he stopped talking to after an event from the past, which they keep secret. She was a drug addict and in an oversight caused the fire that ended the life of her parents. She was therefore sentenced to 6 years in prison, despite the efforts of Ángel, David’s lawyer and ex-boyfriend, to obtain her innocence. She is now clean and determined to get back the only family she has: her brother David. And she will do anything to make her brother accept her back at his side.

Writen by:Frank Ariza y Alicia Luna

Cast: Maite Perroni, Mauricio Ochmann, Alfonso Bassave

Contact: Filmax

FESTIVALS & AWARDS

25º Festival de Málaga