Corto

Direcció: Ramon Balcells

Espanya | 2021 | 7 min| VO

Sense Diàlegs

Un breu homenatge al cinema de Marc Ferrer, realitzat durant el rodatge de la seva pel·lícula ¡Corten!.

En un cafè musical es filma una de les seqüències de ¡Corten!, el giallo queer de Marc Ferrer. Un grup de figurants espera a rebre ordres, sense saber gaire bé què fer. Una actriu (Maria Sola) posa per a la prova de llums. La cantant protagonista (La Prohibida) assaja la performance sobre l’escenari. Mentrestant, el director de la pel·lícula (Marc Ferrer) pensa en la propera seqüència, sol i en silenci.

Curt explora el que passa en una pel·lícula quan no passa res: les pauses, les esperes, els gestos i els silencis

Repartiment: Andrea Capel, Marc Ferrer, La Prohibida, Erik Rodríguez, Maria Sola

Contacte: Ramon Balcells

Corto

Dirección: Ramon Balcells

España |2021 | 7 min| VO

Sin Diálogos

Un cineasta sin mucho de éxito Un breve homenaje al cine de Marc Ferrer, realizado durante el rodaje de su película ¡Corten!.
En un café musical se filma una de las secuencias de ¡Corten!, el giallo queer de Marc Ferrer. Un grupo de figurantes espera a recibir órdenes, sin saber demasiado bien qué hacer. Una actriz (Maria Sola) posa para la prueba de luces. La cantante protagonista (La Prohibida) ensaya su performance sobre el escenario. Mientras tanto, el director de la película (Marc Ferrer) piensa en la próxima secuencia, solo y en silencio.
Corto explora lo que ocurre en una película cuando no sucede nada: las pausas, las esperas, los gestos y los silencios.

Reparto: Andrea Capel, Marc Ferrer, La Prohibida, Erik Rodríguez, Maria Sola

Contacto: Ramon Balcells

 

Corto

Director: Ramon Balcells

Spain | 2021 | 7 min| VO

No Dialogs

A brief tribute to the cinema of Marc Ferrer, made during the filming of his film ¡Corten!.
In a musical café, one of the sequences of ¡Corten!, Marc Ferrer’s queer giallo, is filmed. A group of extras wait to receive orders, not knowing exactly what to do. An actress (Maria Sola) poses for the lighting test. The lead singer (La Prohibida) rehearses her performance on stage. Meanwhile, the director of the film (Marc Ferrer) thinks about the next sequence, alone and in silence.
Corto explores what happens in a film when nothing is happening: the pauses, the waits, the gestures

Cast: Andrea Capel, Marc Ferrer, La Prohibida, Erik Rodríguez, Maria Sola

Contact: Ramon Balcells