In From the Side

Direcció: Matt Carter

Regne Unit | 2023 |143 min| VOSE | Anglès

Després de gaudir d´una trobada d´una nit, dos homes gais d´un modest club de rugbi s´encaminen, sense saber-ho, a una aventura adúltera. Hauran d’amagar els seus sentiments o arriscar-se a destruir el club que estimen.

Repartiment:

Alex Lincoln, Peter McPherson, Christopher Sherwood, Pearse Egan, Kane Surry 

Contacte: Adam Silver

In From the Side

Dirección: Matt Carter

Regne Unit | 2023 |143 min| VOSE | Anglès

Después de disfrutar de un encuentro de una noche, dos hombres gays de un modesto club de rugby se encaminan, sin saberlo, a una aventura adúltera. Deberán ocultar sus sentimientos o arriesgarse a destruir el club que aman.

Reparto:

Alex Lincoln, Peter McPherson, Christopher Sherwood, Pearse Egan, Kane Surry

Contacto: Adam Silver

In From the Side

Director: Matt Carter

Regne Unit | 2023 |143 min| VOSE | Anglès

After enjoying a one-night stand, two gay men from a modest rugby club unknowingly head off on an adulterous affair. They must hide their feelings or risk destroying the club they love.

Cast:

Alex Lincoln, Peter McPherson, Christopher Sherwood, Pearse Egan, Kane Surry

Contact: Adam Silver