Framing Agnes

Direcció: Chase Joynt

Estats Units | 2022 | 75 min| VOSE | Anglès

Als anys 50, la Clínica de Gènere de la UCLA entrevista diverses persones transgènere per a un estudi intern. Les gravacions romanen sota clau durant dècades. Més de 60 anys després, el cineasta Chase Joynt descobreix el projecte i decideix reinterpretar les peces amb artistes trans+ de l’actualitat.

Repartiment:

Carmen Carrera, Katie Couric, Laverne Cox

Contacte: Flamingo Films

Framing Agnes

Dirección: Chase Joynt

Estados Unidos | 2022 | 75 min| VOSE | Inglés

En los años 50, la Clínica de Género de la UCLA entrevista a varias personas transgénero para un estudio interno. Las grabaciones permanecen bajo llave durante décadas. Más de 60 años después, el cineasta Chase Joynt descubre el proyecto y decide reinterpretar las piezas con artistas trans+ de la actualidad.

Reparto:

Carmen Carrera, Katie Couric, Laverne Cox

Contacto: Flamingo Films

Framing Agnes

Director: Chase Joynt

United States | 2022 | 75 min| VOSE | English

In the 1950s, the UCLA Gender Clinic interviews several transgender people for an internal study. Recordings remain under lock and key for decades. More than 60 years later, the filmmaker Chase Joynt discovers the project and decides to reinterpret the pieces with today’s trans+ artists.

Cast:

Carmen Carrera, Katie Couric, Laverne Cox

Contact:Flamingo Films