Drag Race España recull el premi Endimaris 2023

with No hi ha comentaris

Drag Race España rep el Premi Endimaris 2023

La Mostra de Cinema LGTBIQ+ Endimaris Sitges ha obert les portes i ho ha fet entregant el Premi Endimaris Sitges 2023 en categoria televisió a ‘Drag Race Espanya’. La direcció d´Endimaris Sitges considera que Drag Race Espanya és un gran exemple de diversitat, igualtat i tolerància, uns valors que es mostren a través de les històries que ens comparteixen les reines participants a través de les seves vivències i que demostren la importància en la lluita contra la lgtbfòbia i en favor de la igualtat, el respecte i la tolerància. 

El premi el van recollir Lola Ibarreta, directora de Drag Race España temporada 3 i Francisco de Torres, delegat de continguts d’atresplayer i Flooxer. 

Supreme Deluxe i Ornela van enviar un agraïment en forma de video missatges, disculpant la seva absència per estar amb la gira de ‘El Hotel de las Reinas’.

Drag Race España’ està produït per Atresmedia Televisió i World of Wonder en col·laboració amb Buendía Estudios. L’acord va ser negociat per Passion Distribution. 

Supremme De Luxe és la presentadora del concurs, on Javier Calvo, Javier Ambrossi i Ana Locking han exercit de jutges fixos fins ara. Hi ha dotze reines del drag que han de demostrar el seu talent en desafiaments de costura, ball, interpretació o imitació de personatges famosos per lluitar per la corona, un premi en metàl·lic de 30.000 euros i el títol de ‘Superestrella Drag Espanyola’.

Drag Race España recibe el Premio Endimaris 2023

La Muestra de Cine LGTBIQ+ Endimaris Sitges ha abierto sus puertas y lo ha hecho entregando el Premio Endimaris Sitges 2023 en categoría televisión a ‘Drag Race España’. La dirección de Endimaris Sitges considera que Drag Race España es un gran ejemplo de diversidad, igualdad y tolerancia, unos valores que se muestran a través de las historias que nos comparten las reinas participantes a través de sus vivencias y que demuestran la importancia en la lucha contra la lgtfobia y en favor de la igualdad, el respeto y la tolerancia.

El premio fue recogido por Lola Ibarreta, directora de Drag Race España temporada 3 y Francisco de Torres, delegado de contenidos de atresplayer y Flooxer.

Supreme De Luxe y Ornela enviaron su agradecimiento en forma de video mensaje, disculpandosu ausencia por estar de gira con ‘El Gran Hotel de las Reinas’.

Drag Race España’ está producido por Atresmedia Televisió y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios. El acuerdo fue negociado por Passion Distribution.

Supremme De Luxe es la presentadora del concurso, donde Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking han ejercido de jueces fijos hasta ahora. Hay doce reinas del drag que deben demostrar su talento en desafíos de costura, baile, interpretación o imitación de personajes famosos por luchar por la corona, un premio en metálico de 30.000 euros y el título de ‘Superestrella Drag Española’ .

Drag Race Spain recieves the 2023 Endimaris Award

The Endimaris Sitges LGTBIQ+ Film Festival has opened its doors and has done so by presenting the Endimaris Sitges 2023 Award in the television category to ‘Drag Race Spain’. The management of Endimaris Sitges considers that Drag Race Spain is a great example of diversity, equality and tolerance, values that are shown through the stories that the participating queens share with us through their experiences and that demonstrate the importance in the fight. against lgtphobia and in favor of equality, respect and tolerance.

The award was collected by Lola Ibarreta, director of Drag Race Spain season 3 and Francisco de Torres, content delegate of atrasplayer and Flooxer.

Drag Race España’ is produced by Atresmedia Televisión and World of Wonder in collaboration with Buendía Estudios. The deal was negotiated by Passion Distribution.

Supremme De Luxe is the presenter of the contest, where Javier Calvo, Javier Ambrossi and Ana Locking have served as regular judges until now. There are twelve drag queens who must demonstrate their talent in sewing, dancing, acting or imitating famous people challenges to fight for the crown, a cash prize of 30,000 euros and the title of ‘Spanish Drag Superstar’.