Gaudeix de totes les pel·lícules d’Endimaris per només 30€

with No hi ha comentaris

Gaudeix de totes les pel·lícules d’Endimaris per només 30€

Endimaris Sitges t’ho posa molt fàcil per venir a gaudir de totes les sessions a un preu únic. I es que la mostra ha posat a la venda un abonament especial al preu de 30€ on els abonats podran gaudir de totes les projeccions d’Endimaris. Això es tradueix a un preu de 2€ per pel·lícula, que es converteix en una gran avantatge per a aquelles persones que no es vulguin perdre l’experiència Endimaris Sitges 2023.

Per aquelles persones que vulguin comprar entrades individuals els preus oscil·len entre els 4 i els 7 euros.

Tant l’abonament com les entrades es poden aquirir a la pàgina web:

 https://endimarissitges.com/

Ja no tens excusa per no venir a Endimaris Sitges 2023.

Disfruta de todas las películas de Endimaris por sólo 30€

Endimaris Sitges te lo pone muy fácil para venir a disfrutar de todas las sesiones a un precio único. Y es que la muestra ha puesto a la venta un abono especial al precio de 30€ donde los abonados podrán disfrutar de todas las proyecciones de Endimaris. Esto se traduce a un precio de 2€ por película, que se convierte en una gran ventaja para aquellas personas que no quieran perderse la experiencia Endimaris Sitges 2023.

Para aquellas personas que deseen comprar entradas individuales los precios oscilan entre los 4 y los 7 euros.

Tanto el abono como las entradas se pueden adquirir en la página web:

  https://endimarissitges.com/

Ya no tienes excusa para no venir a Endimaris Sitges 2023.

Enjoy all Endimaris movies for only €30

Endimaris Sitges makes it very easy for you to come and enjoy all the sessions at a single price. And the show has put on sale a special subscription at the price of €30 where subscribers can enjoy all the screenings of Endimaris. This translates into a price of €2 per film, which becomes a great advantage for those who do not want to miss the Endimaris Sitges 2023 experience.

For those who want to buy individual tickets, the prices range from 4 to 7 euros.

Both the season ticket and the tickets can be purchased on the website:

  https://endimarissitges.com/

You no longer have an excuse not to come Endimaris Sitges 2023.