Stranizza d’amuri inaugurarà la 3a Edició d’Endimaris Sitges

with No hi ha comentaris

Stranizza d’Amuri inaugurarà la 3a edició d’Endimaris Sitges

La 3a Mostra de Cinema LGTBIQ+ Endimaris Sitges obrirà les seves portes el proper divendres, 3 de novembre amb la projecció de ‘Stranizza d’Amuri’ que aqui a Espanya es titularà ‘Fireworks’

Aquesta produccio italiana dirigida per Giuseppe Fiorello, va conquerir la taquilla italiana i s’ha convertit en un fenomen a Itàlia, recaptant més d’un milió d’euros. La pel·lícula relata la història d’un amor prohibit entre dos adolescents a la homòfoba Sicília dels anys 80, marcant l’inici del primer centre LGTBIQ+ d’Itàlia. 

Durant la gala d’inauguració es donarà el Premi Endimaris 2023 categoria televisió. Durant els propers dies es farà públic la producció guardonada amb aquest premi que vol reconèixer l’aportació a la visibilitat LGTBIQ+ a través d’una pel·lícula, sèrie o programa de televisió.

Stranizza de Amuri inaugurará la 3a edición de Endimaris Sitges

La 3ª Muestra de Cine LGTBIQ+ Endimaris Sitges abrirá sus puertas el próximo viernes, 3 de noviembre con la proyección de ‘Stranizza de Amuri’ que aquí en España se titulará ‘Fireworks’

Esta producción italiana dirigida por Giuseppe Fiorello, conquistó la taquilla italiana y se ha convertido en un fenómeno en Italia, recaudando más de un millón de euros. La película relata la historia de un amor prohibido entre dos adolescentes en la homófoba Sicilia de los años 80, marcando el inicio del primer centro LGTBIQ+ de Italia.

Durante la gala de inauguración se dará el Premio Endimaris 2023 categoría televisión. Durante los próximos días se hará público la producción galardonada con este premio que desea reconocer la aportación a la visibilidad LGTBIQ+ a través de una película, serie o programa de televisión.

Stranizza d’Amuri will open the 3rd edition of Endimaris Sitges

The 3rd LGTBIQ+ Film Festival Endimaris Sitges will open its doors next Friday, November 3rd with the screening of ‘Stranizza de Amuri’ which here in Spain will be titled ‘Fireworks’

This Italian production directed by Giuseppe Fiorello, conquered the Italian box office and has become a phenomenon in Italy, grossing more than one million euros. The film tells the story of a forbidden love between two teenagers in homophobic Sicily in the 80s, marking the beginning of the first LGTBIQ+ center in Italy.

During the opening gala, the Endimaris 2023 Award in the television category will be given. During the next few days, the production awarded with this award will be made public, which aims to recognize the contribution to LGTBIQ+ visibility through a film, series or television program.