Zero. La revista que sacó del armario a un país

Direcció: Damián Ainstein, Mario Suárez, Diego Sabanés 

Espanya |2023 |100 min| VOSI | Espanyol

Zero, la revista que va treure de l’armari un país, és una sèrie documental que narra els inicis de la publicació fa 25 anys i com va jugar un paper fonamental en el debat sobre els drets civils a Espanya. La sortida de l’armari d’alguns famosos va posar Zero a les llibres de tots, en una època marcada per la reivindicació del col·lectiu.

 Repartiment:

Jesús Vázquez, Boris Izaguirre, Anabel Alonso, Nacho Duato, Eduardo Casanova, Alaska

Contacte: Diego Sabanés

Zero. La revista que sacó del armario a un país

Dirección: Damián Ainstein, Mario Suárez, Diego Sabanés

España |2023 |100 min| VOSI | Español

Zero, la revista que sacó del armario a un país, es una serie documental que narra el origen de la publicación, hace 25 años, y cómo jugó un papel fundamental en el debate sobre los derechos civiles en España. La salida del armario de algunos famosos puso a Zero en boca de todos, en una época marcada por la reivindicación del colectivo.

Reparto:

Jesús Vázquez, Boris Izaguirre, Anabel Alonso, Nacho Duato, Eduardo Casanova, Alaska

Contacto: Diego Sabanés

Zero. La revista que sacó del armario a un país

Director: Damián Ainstein, Mario Suárez, Diego Sabanés

Spain |2023 |100 min| VOSI | Spanish

Zero, the Magazine that Brought a Country Out of the Closet is a documentary series that tells the story of the publication’s origins 25 years ago and how it played a crucial role in the debate on civil rights in Spain. The coming out of some famous individuals brought Zero into the spotlight, during a time marked by the advocacy of the LGBTQ+ community.

Cast:

Jesús Vázquez, Boris Izaguirre, Anabel Alonso, Nacho Duato, Eduardo Casanova, Alaska

Contact: Diego Sabanés