Orgullo y Sororidad. Voces de Mujeres LTB

Direcció: Martina Hache

Espanya | 2019 | 43 min | VO

Idioma: Castellà | Subtítols: Castellà

Una peça gravada en el context de l’Orgull LGTBI del 2019, centrat en el paper i la visió de les dones davant d’aquesta imatge d’orgull com a festa reivindicativa, encapçalada per homes cis-gais per a homes cis-gais. La pandèmia provocada per la COVID-19 va impedir que aquest documental veiés la llum el 2020, data en què estava prevista la seva emissió.

Repartiment: Carla Antonelli, Clara Castell, Lali Cabrera, Lolita Watson, Lucía Sun, Maribel Torregrosa, Mili Hernández, Uge Sangil, Paula Álvarez, Sandra Herrero, Fernando Olmeda.

Contacte: FELGTBI+

 

Orgullo y Sororidad. Voces de Mujeres LTB

Dirección: Martina Hache

España | 2019 | 43 min | VO

Idioma: Castellano | Subtítulos: Castellano

Una pieza grabada en el contexto del Orgullo LGTBI de 2019, centrado en el papel y la visión de las mujeres frente a esta imagen de orgullo como fiesta reivindicativa, encabezada por hombres cis-gais para hombres cis-gais. La pandemia provocada por la COVID-19 impidió que este documental viera la luz en el 2020, fecha en la que estaba prevista su emisión.

Reparto: Carla Antonelli, Clara Castell, Lali Cabrera, Lolita Watson, Lucía Sun, Maribel Torregrosa, Mili Hernández, Uge Sangil, Paula Álvarez, Sandra Herrero, Fernando Olmeda.

Contacto: FELGTBI+

 

Orgullo y Sororidad. Voces de Mujeres LTB

Director: Martina Hache

Spain | 2019 | 43 min | VO

Language: Spanish | Subtitles: Spanish

A piece recorded in the context of the 2019 LGTBI Pride, focused on the role and vision of women in the face of this image of pride as a protest party led by cis-gay men for cis-gay men. The pandemic caused by COVID-19 prevented this documentary from being released in 2020, the date on which it was scheduled to be broadcast.

Cast: Carla Antonelli, Clara Castell, Lali Cabrera, Lolita Watson, Lucía Sun, Maribel Torregrosa, Mili Hernández, Uge Sangil, Paula Álvarez, Sandra Herrero, Fernando Olmeda.

Contact: FELGTBI+