Now you are a woman

Direcció: Alba Muñoz

Espanya | 2019 | 30 min | VOSE | Anglès

Gerald Hayo és una activista LBQ de Kenya. És supervivent d’una de les pràctiques violentes més extremes contra les dones lesbianes: la violació correctiva. Aquesta pel·lícula retrata la seva vida quotidiana com a activista a Mombasa, on viu i treballa amb la seva nòvia Deedee, i el seu retorn a Kisumu, la seva ciutat natal on la seva pròpia família la va repudiar.

Aquesta és una història sobre la supervivència, l’amor, la complexitat humana i l’auge de les dones LBQ en la lluita pels seus propis drets a Kenya, en un moment clau en què els països d’Àfrica i d’el món estan despenalitzant l’homosexualitat.

Guió: Alba Muñoz

Repartiment:

Gerald Hayo, Deellyan Wakio

Contacte: Alba Muñoz

Now you are a woman

Dirección: Alba Muñozr

España | 2019 | 30 min | VOSE | Inglés

Gerald Hayo es una activista LBQ de Kenia. Es sobreviviente de una de las prácticas violentas más extremas contra las mujeres lesbianas: la violación correctiva. Esta película retrata su vida cotidiana como activista a Mombasa, donde vive y trabaja con su novia Deedee, y su regreso a Kisumu, su ciudad natal donde su propia familia la repudió.

Esta es una historia sobre la supervivencia, el amor, la complejidad humana y el auge de las mujeres LBQ en la lucha por sus propios derechos en Kenia, en un momento clave en el que los países de África y de el mundo están despenalizando la homosexualidad.

Guión: Alba Muñoz

Reparto:

Gerald Hayo, Deellyan Wakio

Contacto: Alba Muñoz

Now you are a woman

Director: Alba Muñoz

Spain |2019 |30 min| VOSE | English

Gerald Hayo is an LBQ activist from Kenya. She survived one of the most extreme violent practices against lesbian women: the corrective violation. This film portrays her daily life  as an activist in Mombasa, where she works and lives with her girlfriend Deedee, and her return to Kisumu, her hometown where her own family repudiated her.

This is a story about the survival, love, human complexity and the rise of LBQ women in the struggle for their own rights in Kenya, at a key time when countries in Africa and the world are decriminalizing homosexuality.

Writen by: Alba Muñoz

Cast:

Gerald Hayo, Deellyan Wakio

Contact: Alba Muñoz