Grimsey

Direcció: Richard García i Raúl Portero

Espanya| 2017 | 70 min| VOSE | Espanyol – Anglès

Norbert decideix deixar-ho tot i marxar a l’altre costat de l’món, Islàndia, a la recerca del seu ex-nuvi, en un viatge desesperat per recuperar-lo a ell i al seu amor. Allà, un guia turístic local acompanyarà el protagonista en aquesta travessia, que els portarà fins a la remota i petita illa de Grímsey. Els espectaculars i gèlids paisatges naturals d’Islàndia són el teló de fons d’aquesta road movie existencial que reflexiona al voltant de les relacions humanes i afectives, on l’illa de Menorca és també una convidada d’excepció, amb una rellevància transcendental en el transcurs d’aquesta entranyable història de trobades i separacions.

Guió:Richard García i Raúl Portero

Repartiment:

Richard García, Raúl Portero, Nacho San José, David Krohnert

Contacte: Mister Miyagi Films | mistermiyagi.es

 

Grimsey

Dirección: Richard García y Raúl Portero

España| 2017 | 70 min| VOSE | Español – Inglès

Norbert decide dejarlo todo y marchar al otro lado del mundo, Islandia, en busca de su ex-novio, en un viaje desesperado por recuperarlo a él y a su amor. Allí, un guía turístico local acompañará al protagonista en esta travesía, que les llevará hasta la remota y pequeña isla de Grímsey. Los espectaculares y gélidos paisajes naturales de Islandia son el telón de fondo de esta road movie existencial que reflexiona en torno a las relaciones humanas y afectivas, donde la Isla de Menorca es también una invitada de excepción, con una relevancia trascendental en el transcurso de esta entrañable historia de encuentros y separaciones.

Guió:Richard García i Raúl Portero

Reparto:

Richard García, Raúl Portero, Nacho San José, David Krohnert

Contacto: Mister Miyagi Films | mistermiyagi.es

Grimsey

Directors: Richard García i Raúl Portero

Spain | 2017 | 70 min| VOSE | Spanish – English

Norbert decides to leave everything and go to the other side of the world, Iceland, in search of her ex-boyfriend, on a desperate journey to get him and his love back. There, a local tour guide will accompany the protagonist on this journey, which will take them to the remote and small island of Grímsey. The spectacular and icy natural landscapes of Iceland are the backdrop of this existential road movie that reflects on human and emotional relationships, where the island of Menorca is also an exceptional guest, with a transcendental relevance in the course of this endearing history of encounters and separations.

Written by: Richard García i Raúl Portero

Cast:

Richard García, Raúl Portero, Nacho San José, David Krohnert

Contact: Mister Miyagi Films | mistermiyagi.es