Obre els ulls amb Endimaris Sitges 2022

with No hi ha comentaris

Obre els ulls amb la Mostra de Cinema LGTBIQ+ Endimaris Sitges

La 2a Mostra de Cinema LGTBIQ+ Endimaris Sitges obrirà els ulls del 20 al 28 de maig per oferir una selecció de les millors produccions cinematogràfiques del moment amb temàtica LGTBIQ+. Una edició que vol mostrar la diversitat del col·lectiu LGTBIQ+ i generar debat a través del llenguatge cinematogràfic, amb títols que parlaran sobre el col·lectiu de lesbianes, sobre la transexualitat, la bisexualitat, les famílies diverses i les persones no binàries.

Amb el eslògan “Open Your Eyes”, Endimaris vol convidar a la reflexió, a mirar les coses des d’una altra perspectiva, siguis o no del col·lectiu LGTBIQ+. I per això ens ofereix una oferta cinematogràfica amb temàtiques de rabiosa actualitat i que contempla un gran ventall de realitats.

Abre los ojos con la Muestra de Cine LGTBIQ+ Endimaris Sitges

La 2ª Muestra de Cine LGTBIQ+ Endimaris Sitges abrirá los ojos del 20 al 28 de mayo para ofrecer una selección de las mejores producciones cinematográficas del momento con temática LGTBIQ+. Una edición que quiere mostrar la diversidad del colectivo LGTBIQ+ y generar debate a través del lenguaje cinematográfico, con títulos que hablarán sobre el colectivo de lesbianas, sobre la transexualidad, la bisexualidad, las familias diversas y las personas no binarias.

Con el eslogan “Open Your Eyes”, Endimaris quiere invitar a la reflexión, a mirar las cosas desde otra perspectiva, seas o no del colectivo LGTBIQ+. Y por eso nos ofrece una oferta cinematográfica con temáticas de rabiosa actualidad y que contempla un gran abanico de realidades.

Open your eyes with the LGBTIQ+ Film Festival Endimaris Sitges

The 2nd Endimaris Sitges LGBTIQ + Film Festival will open its eyes from the 20th until the 28th of May to offer a selection of the best LGBTIQ + film productions of the moment. An edition that aims to show the diversity of the LGBTIQ + community and generate debate through cinematic language, with titles that will talk about the lesbian community, about transsexuality, bisexuality, diverse families and non-binary people.

With the slogan “Open Your Eyes”, Endimaris wants to invite everyone to look at things from another perspective, whether or not you are from the LGBTIQ + community. And that is why it offers a great variety of movies that show current issues and that contemplates a wide range of realities.