El director català Marc Ferrer i la madrina de la mostra Itziar Castro inauguren l’Endimaris Sitges

with No hi ha comentaris

S’ inaugura la mostra Endimaris Sitges

Endimaris Sitges ha obert les portes de la seva primera edició. Una mostra de cinema LGTBIQ+ que ha començat amb una primera jornada amb dos clars protagonistes. La primera ha estat l’actriu Itziar Castro, que ha signat el seu llibre de poemes LGTBIQ+ ‘Con el Corazón por delante’ i seguidament ha fet acte de presència a la gala d’inauguració, on ha estat nomenada “madrina Endimaris Sitges”. Castro ha destacat la valentia d’organitzar una mostra de cinema LGTBIQ+ en aquests moments tan difícils i ha manifestat que s’ha sentit com una endimari en moltes ocasions, rebent missatges d’od i insults per les xarxes socials.

La gala que es va celebrar a la sala del Cinema Prado de Sitges, va estar presidida per la bandera trans gegant que està fent un recorregut per tota Espanya, per recollir suports a la tramitació de la Llei Trans. Per tal de reivindicar els drets de les persones trans i denunciar alguns dels obstacles que existeixen avui en dia per part de la llei espanyola, Johanna Leouzon i Martina Córdoba van ser les encarregades de llegir un manifest.

La sessió inaugural va cloure amb la projecció del film ¡Corten!, que va comptar amb la presència del director, guionista i actor Marc Ferrer. El realitzador català es va mostrar molt il·lusionat de poder mostrar el seu film a Sitges, ja que la idea li va venir quan va veure ‘Suspiria’ de Dario Argento al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Entre el terror i la comèdia, la nova obra de Ferrer és un explosiu còctel giallo i queer, una pel·lícula sobre la tenacitat d’un cineasta il·lús que s’obstina a fer una pel·lícula rere l’altra malgrat els seus fracassos.

Ferrer tornarà diumenge a una nova projecció del film, acompanyat aquesta vegada per La Prohibida, la conegudíssima cantant i artista que és la protagonista principal de ¡Corten!

Se inaugura la mostra Endimaris Sitges

Endimaris Sitges ha abierto las puertas de su primera edición. Una muestra de cine LGTBIQ+ que ha comenzado con una primera jornada con dos claros protagonistas. La primera ha sido la actriz Itziar Castro, que ha firmado su libro de poemas LGTBIQ + ‘Con el Corazón por delante’ y seguidamente ha hecho acto de presencia en la gala de inauguración, donde ha sido nombrada “madrina Endimaris Sitges”. Castro ha destacado la valentía de organizar una muestra de cine LGTBIQ+ en estos momentos tan difíciles y manifestó que se ha sentido como una Endimari en muchas ocasiones, recibiendo mensajes de odio e insultos por las redes sociales.

La gala que se celebró en la sala del Cine Prado de Sitges, estuvo presidida por la bandera trans gigante que está haciendo un recorrido por toda España, para recabar apoyos a la tramitación de la Ley Trans. Con el fin de reivindicar los derechos de las personas trans y denunciar algunos de los obstáculos que existen hoy en día por parte de la ley española, Johanna Leouzon y Martina Córdoba fueron las encargadas de leer un manifiesto.

La sesión inaugural concluyó con la proyección del film ¡Corten !, que contó con la presencia del director, guionista y actor Marc Ferrer. El realizador catalán se mostró muy ilusionado de poder mostrar su filme en Sitges, ya que la idea le vino cuando vio ‘Suspiria’ de Dario Argento enl Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. Entre el terror y la comedia, la nueva obra de Ferrer es un explosivo cóctel giallo y queer, una película sobre la tenacidad de un cineasta iluso que se empeña en hacer una película tras otra a pesar de los sus fracasos.

Ferrer volverá el domingo a presentar una nueva proyección del film, acompañado esta vez por La Prohibida, la conocidísima cantante y artista que es la protagonista principal de ¡Corten!

The Endimaris Sitges Fim Festival has started

Endimaris Sitges has opened the doors of its first edition. An LGBTIQ+ film film festival that began with a first day with two clear protagonists. The first was the actress Itziar Castro, who signed her book of LGBTIQ + poems ‘Con el Corazón por delante’ and then attended the opening gala, where she was named “Godmother Endimaris Sitges”. Castro highlighted the courage of organizing an LGBTIQ+ film festival in these difficult times and said that she has felt like an endimari on many occasions, receiving messages of hate and insults on social media.

The gala, which was held in the cinema hall of the Prado in Sitges, was presided over by the giant trans flag that is touring throughout Spain, to gather support for the processing of the Trans Law. In order to vindicate the rights of trans people and denounce some of the obstacles that exist today by Spanish law, Johanna Leouzon and Martina Córdoba were in charge of reading a manifesto.

The inaugural session closed with the screening of the film ¡Corten !, which was attended by director, screenwriter and actor Marc Ferrer. The Catalan director was very excited to be able to show his film in Sitges, as the idea came to him when he saw ‘Suspiria’ by Dario Argento at the Sitges International Fantasy Film Festival of Catalonia. Between horror and comedy, Ferrer’s new work is an explosive giallo and queer cocktail, a film about the tenacity of an illusory filmmaker who insists on making one film after another despite the their failures.

Ferrer will return to a new screening of the film on Sunday, this time accompanied by La Prohibida, the well-known singer and artist who is the main protagonist of ¡Corten!