Es presenta el cartell d’Endimaris 2024

with No hi ha comentaris

Es presenta el Cartell d’Endimaris 2024

Endimaris Sitges 2024 ja té cartell oficial. L’escenari principal del Sitges Pride va ser el lloc on es va desvetllar públicament la imatge del  cartell d’aquest any. La figura d’un astronauta clavant la bandera LGTBIQ+ a la Lluna envoltat de núvols amb els colors de l’arc de Sant Martí son els elements que conformen el cartell. El director del festival Owen John Holden va explicar que la imatge del astronauta té tot el sentit del món, ja que no es distingeix cap gènere i pot haver qualsevol persona dins del vestit. També dona pista de dos de les pel·lícules que es podran veure a Endimaris 2024, ja que les dues compten amb la paraula astronauta al títol.

El cartell ha estat creat per l’equip artístic d’Endimaris, liderat per Sandrine Diedrich que ha creat i dissenyat tots els elements qe formen el cartell, Antonio Rubio, autor de la fotografia de l’astronauta amb la bandera i Marina Berlanga spervisora de la disposició del logo i la tipografia. Endimaris Sitges vol agraïr també a David Matamoros i a la cooperativa Augura per la seves aportacions.

Se presenta el cartel de Endimaris 2024

Endimaris Sitges 2024 ya tiene cartel oficial. El escenario principal del Sitges Pride fue el lugar donde se despertó públicamente la imagen del cartel de este año. La figura de un astronauta clavando la bandera LGTBIQ+ en la Luna rodeado de nubes con los colores del arco iris son los elementos que conforman el cartel. El director del festival Owen John Holden explicó que la imagen del astronauta tiene todo el sentido del mundo, ya que no se distingue ningún género y puede haber cualquier persona dentro del traje. También da pista de dos de las películas que se podrán ver en Endimaris 2024, ya que ambas cuentan con la palabra astronauta en el título.

El cartel ha sido creado por el equipo artístico de Endimaris, liderado por Sandrine Diedrich que ha creado y diseñado todos los elementos que forman el cartel, Antonio Rubio, autor de la fotografía del astronauta con la bandera y Marina Berlanga spervisora de la disposición del logo y la tipografía. Endimaris Sitges quiere agradecer también a David Matamoros ya la cooperativa Augura por sus aportaciones.

The poster of Endimaris 2024 is presente

Endimaris Sitges 2024 already has an official poster. The main stage of Sitges Pride was the place where this year’s poster image was publicly unveiled. The figure of an astronaut nailing the LGTBIQ+ flag to the Moon surrounded by clouds with the colors of the rainbow are the elements that make up the poster. Festival director Owen John Holden explained that the image of the astronaut makes all the sense in the world, as there is no gender distinction and anyone can be in the suit. It also hints at two of the films that can be seen at Endimaris 2024, as both have the word astronaut in the title.

The poster has been created by the artistic team of Endimaris, led by Sandrine Diedrich who has created and designed all the elements that make up the poster, Antonio Rubio, author of the photograph of the astronaut with the flag and Marina Berlanga spervisora the layout of the logo and typography. Endimaris Sitges would also like to thank David Matamoros and the Augura cooperative for their contributions.